dược thiện thang

“Dược bổ bất như thực bổ” – Thuốc bổ không bằng thực phẩm bổ.

Một câu tục ngữ cổ nói rằng một thầy thuốc giỏi điều trị bằng thức ăn trước sau đó mới dùng thuốc. Dược thiện là một phương pháp truyền thống lâu đời để cân bằng âm dương, ngũ hành trong cơ thể.